Er fed fisk farligt?

Er fed fisk farligt?

Med det voksende fokus på forurening i verdenshavene, er der hos mange opstået tvivl om, hvorvidt fede fisk stadig er sunde at indtage. Der er så vidt jeg har erfaret tre hovedårsager til denne bekymring:

–       Miljøgifte i Østersøen

–       Indhold af tungmetaller i større fisk

–       Radioaktivitet fra Fukushima-katastrofen

Fordelene ved indtag af især fede fisk, overgår i langt de fleste tilfælde imidlertid ulemperne, grundet deres indhold af sundhedsfremmende marine langkædede omega-3 fedtsyrer.

Dette gælder ligeledes for gravide, selvom fostre er ekstra sensitive overfor miljøgifte. Er man gravid eller vil man gerne være det, undgår man bedst miljøgifte som polyklorerede bifenyler (PCB) og dioxiner, ved at spise fede fisk fra alle andre steder en Østersøen, hvor koncentrationen af disse miljøgifte desværre stadig er relativt høj. Heldigvis kommer langt de fleste fisk andetsteds fra, og fisk er slet ikke den største kilde til disse miljøgifte.

Der er store positive effekter ved indtag af fede fisk (især grundet indholdet af omega-3-fedtsyren DHA), på børns udvikling fysisk såvel som mentalt. Det er efter min mening altså ”farligere” ikke at spise fed fisk eller fiskeolie, også som gravid.

Historier om højt indhold af tungmetaller (især methylkviksølv) i fisk, har også givet anledning til en vis ”fiskeskræk”. Det er dog således at de fleste fisk med et højt indhold af methylkviksølv, ligeledes har et højt indhold af selen, der modvirker methylkviksølvs toxicitet. De fisk der har et højere indhold af kviksølv end selen bør dog undgås, men det er nu ikke så svært da det stort set kun omfatter hajer og sværdfisk! Er man gravid, eller vil man gerne være det, kan man desuden reducere indtaget af methylkviksølv, ved at bytte tunen ud med laks, makrel, ørred, hellefisk eller lignende. Og har man råd er vildtfanget laks noget af det sundeste man kan indtage – den opdrættede version er dog stadig et glimrende alternativ.

Som følge af naturkatastrofen i Japan i 2011, har der været en voldsom lækage af radioaktivt vand udi havet. Dette har foranlediget mange undersøgelser af, hvorledes radioaktive stoffer er blevet optaget i fisk, med fokus på tunen, og om dette udgør en reel sundhedsfare for forbrugerne. Alt tyder på, at den nyerhvervede radioaktivitet blegner ved siden af den eksisterende, og ingen praktisk effekt har, på fx udvikling af cancer.

For at gøre en lang historie kort (eller for at gøre en kort historie kortere):

Spis fed fisk ofte eller tag fiskeolie som tilskud

Undgå fisk fra Østersøen

Variér dit indtag af fisk og undgå for meget tun hvis du er gravid

PS: hvis du har undret dig over at der ikke så tit er fisk på menuen ifølge min instagram-konto, så hænger det sammen med at min kæreste desværre ikke er vild med fisk. Har du gode råd til hvordan hun lærer at spise (især fede) fisk? Så del dem gerne herunder!